L’alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Canela, i el director de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, Robert Sala, han signat un conveni marc de col·laboració per impulsar conjuntament activitats de recerca i socialització del patrimoni arqueològic prehistòric en aquest municipi, relacionades amb les excavacions al jaciment paleolític del Molí del Salt, on personal investigador de l’IPHES hi treballa des de fa més de 20 anys.

L’acte ha tingut lloc a l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet i ha coincidit amb l’inici de la campanya anual d’intervencions arqueològiques al Molí del Salt. A més dels signants, hi han assistit tots els membres de l’equip de govern municipal; i Manuel Vaquero (URV-IPHES) i Susana Alonso (IPHES), que comparteixen, aquests dos últims, la direcció de les excavacions al Molí del Salt.

La signatura d’aquest conveni marc formalitza una col·laboració de fa anys entre ambdues institucions, ja que l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet ha estat donant suport logístic i econòmic als treballs arqueològics que l’IPHES desenvolupa al Molí del Salt des del 1999. Per la seva part, aquest centre de recerca ha realitzat diverses activitats de socialització i recuperació del patrimoni en l’esmentat municipi.

La col·laboració establerta en el conveni marc es concretarà mitjançant convenis específics que permetran, anualment, impulsar encara més aquest tipus d’iniciatives i que donaran resposta a l’interès de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet de preservar i socialitzar el patrimoni cultural. En aquest sentit, aquest mateix any hi ha prevista la signatura del conveni específic pel suport econòmic de la campanya anual per part de l’Ajuntament.

Imatge: IPHES 

Des que es va dur a terme la primera excavació en aquest jaciment, l’equip investigador ha posat al descobert un conjunt d’eines de pedra, restes de fauna i ornaments personals que han aportat important informació de com vivien les poblacions que van habitar la zona fa entre 15.000 i 13.000 anys, en el període que es coneix com a Magdalenià, al Paleolític superior. A més, el Molí del Salt és un dels referents en el context científic internacional per haver proporcionat una vintena de plaques d’esquist i còdols de calcària gravats amb diferents motius, tractant-se de la col·lecció d’art moble paleolític més destacada de Catalunya.

Entre aquestes peces en sobresurt una que representa el mapa d’un campament de caçadors de fa més de 14.000 anys, únic al món.

Els treballs al Molí de Salt s’emmarquen en el projecte de recerca quadriennal 2018-2021 “Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona”, finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat.