El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya, ha concedit en una primera resolució un total de 40 ajuts a comunitats de regants afectades pels aiguats d’octubre de 2019 i pel temporal Glòria de gener de 2020. D’aquests, 5 dels ajuts han anat destinats a la Conca de Barberà amb un import de 52.000 euros. Pel que fa a l’import global d’aquest ajut a tota Catalunya s’han destinat més de 3 milions i mig.

Les comunitats de regants de la Conca que han rebut aquests ajuts són: La comunitat de regants de l’horta de la sallida de Montblanc amb un import de 19.000 euros; la Comunitat de regants de l’horta de Vilasauba amb un import de 5.900 euros; la comunitat de regant de les Planes amb un import de gairebé 13.000 euros; la comunitat de regants Horta d’Amunt amb un import de 10.800 euros i, finalment, la comunitat de Regants dels Solans amb un import de 3.200 euros. Totes cinc comunitats es van veure afectades per la riuada del 19 d’octubre.

En termes més generals, s’han concedit 7 ajuts a la demarcació de Lleida amb un import d’1,4 milions euros; 5 ajuts a Terres de l’Ebre amb un import d’1,4 milions euros; 18 ajuts a la demarcació de Tarragona amb un import de 390.000 euros; 9 ajuts a la comarca de Girona amb 412.000 euros i un ajut a Barcelona amb un import de prop de 10.000 euros.

En data de 21 d’abril de 2020, el DARP va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre que aprovava les bases reguladores dels esmentats ajuts. L’objecte de la convocatòria, que es va obrir el 28 d’abril, va ser l’establiment d’un ajut adreçat a les comunitats de regants que van reportar danys ocasionats per la riuada del mes d’octubre o el temporal Glòria amb la finalitat de restituir les infraestructures hidràuliques de regadiu malmeses, tant de les xarxes de distribució com de les xarxes de drenatge, per a garantir la seva continuïtat.