L’Associació Eòlica de Catalunya, EolicCat, estima que els parcs eòlics que la Ponència d’Energies Renovables ha declarat viables suposaran 237,8 MEUR per als municipis on s’instal·lin, durant els 25 anys de vida útils.

Concretament, els municipis de la Conca de Barberà rebran 25,6 milions d’euros d’ingressos durant aquest període de 25 anys. Aquesta xifra comptabilitza els ingressos en impostos que recaptaran els ajuntaments (ICIO, IAE i BICE) i el lloguer dels terrenys on s’instal·lin els aerogeneradors. Els emplaçaments declarats viables per a la Ponència a la comarca sumen un total de 82 aerogeneradors.

La Conca, la quarta comarca que més ingressos rebrà

Segons EolicCat, els municipis de la Segarra seran els que més ingressos rebin durant aquest període de 25 anys, 100,3 milions d’euros; seguits pels de l’Anoia (44,2 milions d’euros), la Ribera d’Ebre (31,3 milions), la Conca de Barberà (25,6 milions d’euros), el Solsonès (14,4 milions), la Terra Alta (13,8 milions d’euros), el Baix Camp (4,6 milions) i, finalment, els municipis del Baix Ebre (3,6 milions d’euros).

A més, EolicCat calcula que els nous parcs també crearan 218 llocs de treball permanents per a l’operació i el manteniment de les instal·lacions durant un mínim de 25 anys. Els emplaçaments declarats viables per a la Ponència sumen 231 aerogeneradors i una potència de 1.088,7 MW, que aportaran, de ser finalment aprovats, una producció elèctrica de 3.266,1 GWh.

A més d’aquests 237,8 milions, l’associació que agrupa les empreses eòliques que operen a Catalunya, estima que els guanys derivats per aquestes comarques implicaran 218 llocs de treball permanents per a l’operació i el manteniment de les instal·lacions durant un mínim de 25 anys. Els llocs de treball qualificats tenen una retribució total que suma 5,2 milions d’euros anuals, més 1,7 milions d’euros en les corresponents aportacions anuals a la Seguretat Social, segons EolicCat.

Altrament, l’associació d’empreses calcula que l’impacte econòmic derivat de la construcció dels parcs, durant els dos anys i mig d’instal·lació, serà de 270 llocs de treball, amb 4,92 milions d’euros en salaris anuals. El disseny i la fabricació d’equips i components implicaria a 650 persones i uns ingressos de 12,3 milions d’euros, amb unes aportacions a la Seguretat Social de 4 milions d’euros, segons EolicCat.