Durant un dimarts carregat de notícies d’actualitat hem pogut parlar amb el director de l’Institut Joan Amigó i Callau sobre com s’estan duent a termes les mesures de seguretat als instituts i com s’ha iniciat aquest nou curs. També hem repassat l’agenda del dia i hem parlat de notícies de proximitat i actualitat.