Les aigües residuals de l’Espluga i Vimbodí tornen a ser tractades a la depuradora 11 mesos després de l’aiguat de l’octubre que va afectar greument els col·lectors i va provocar que s’hagin estat abocant directament al riu durant el darrer any. L’obra executada d’urgència pel Consell Comarcal es troba pràcticament enllestida.

Actualment, els tres sistemes es troben totalment restaurats i tractant la totalitat de les aigües residuals a les depuradores. En el cas de l’Espluga i Vimbodí les obres s’han acabat aquest mateix mes de setembre. A Montblanc els treballs van finalitzar el mes de maig.

Les obres han tingut una gran envergadura arrel de la gran afectació que van patir aquestes instal·lacions. El sistema de sanejament de l’Espluga de Francolí es va veure greument afectat, ja que el col·lector va desaparèixer completament en el tram que va del Pont de la Palanca fins a la depuradora, de gairebé un kilòmetre de longitud. El tram s’ha construït totalment de nou  i s’ha realitzat la connexió amb els col·lectors en baixa del municipi.

També s’ha realitzat la nova construcció d’una zona de pretractament de l’aigua residual a l’entrada de la depuradora, que millorarà el funcionament de la depuradora i optimitzarà el consum energètic d’aquesta. Una instal·lació que estava prevista per un futur però que gràcies a l’aportació econòmica de l’ACA s’ha inclòs la seva execució ara per tal d’optimitzar recursos davant la situació de fer-ho més endavant. Es preveu poder acabar aquesta instal·lació a finals de mes.

A més, s’han adquirit noves bombes per aquest pretractament i també per l’estació de bombeig del Parc Fluvial, ja que les existents van quedar malmeses. S’ha realitzat la col·locació d’un nou quadre elèctric i l’adequació de l’entorn. Finalment, s’ha reparat un tram de col·lector de sota el vial de la carretera que uneix la rotonda de la Font Baixa amb el Pont de la Palanca, així com el tram del col·lector paral·lel al Riu Sec.

Diverses actuacions també a Montblanc i Vimbodí


A Montblanc, s’ha realitzat la reparació i neteja de tot el tram de col·lector que va des de la depuradora fins abans d’arribar al pont Nou, que suposa un total d’1,5 km de col·lector. També s’ha fet la neteja i recuperació de tot el tram de jardineria afectat per la inundació de la depuradora per la riuada, i reposició dels subministraments que es van malmetre.

El tram de col·lector que transporta les aigües residuals de Vimbodí fins al Parc Fluvial de l’Espluga de Francolí, un tram de més de 5 km, es va veure afectat i ha estat necessari reposar de nova construcció totes les connexions del col·lector de sanejament amb les sortides del clavegueram municipal,  realitzant les obres de més de 5 km de col·lector fent trams de nova construcció i reparar  esquerdes i construccions de nous pous de registre que es trobaven malmesos o desapareguts.

Aquestes obres, les quals s’han realitzat per via d’emergència degut a la gravetat de la situació, han estat coordinades pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà amb el vistiplau de l’Agència Catalana de l’Aigua i amb coordinació amb els ajuntaments de Montblanc, l’Espluga de Francolí i Vimbodí i els serveis tècnics i d’aigües municipals.