El Departament  d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha aprovat 241 sol·licituds d’ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, un programa europeu dedicat a fomentar la feina rural.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats fonamentalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta convocatòria, per un import total de 7.666.666 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d’una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros per al 2021, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, el que representa el 43% del finançament.

Els projectes s’han gestionat a través dels 11 Grups d’Acció Local Leader que el Departament  d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va seleccionar durant el període de programació 2014-2020. Pel que fa a la tipologia de projectes que se subvencionaran, destaquen els 107 projectes del sector serveis i els 59 del sector turístic.

Amb els projectes d’inversió que es fomentaran amb els ajuts objecte d’aquesta cinquena convocatòria està previst generar una inversió de més de 29.000.000 € en els territoris rurals Leader de Catalunya, i la creació de més de 250 llocs de treball directes.