L’últim acord de la ponència d’energies renovables s’ha tancat amb l’aprovació d’un nou parc eòlic situat als termes municipals de Montoliu de Segarra, Talavera i Llorac i amb un informe desfavorable per la construcció d’un altre parc eòlic situat als municipis de Sarral i les Piles, degut que aquest s’anava a situar en un àmbit ambientalment rellevant tot i no estar en zona protegida amb un paisatge de gran valor i rellevància pel que fa a la connectivitat ecològica.

Llum verda per un parc eòlic a Llorac, Montoliu de Segarra i Talavera

L’empresa Desarrollos Eólicos Cuenca de Barberá, S.L., té llum verda per part de la Generalitat per construir als municipis de Montoliu de Segarra i Talavera a la comarca de la Segarra i Llorac a la Conca de Barberà un total de 12 aerogeneradors així com les seves infraestructures associades: Camí d’accés, camins de servei, plataformes, rases per a cables de mitja tensió i fonamentacions i la línia d’evacuació. Dels 12 aerogeneradors, 10 tindran una potència nominal de 4.200 kW, i 2 de 4.000W, sent la potència total del parc de 50 MW.

Entitats com l’ACA, l’Ajuntament de Talavera, l’Ajuntament de Montoliu de Segarra i el Consell de la Conca de Barberà s’han mostrat a favor de l’aprovació d’aquest projecte argumentant, en essència, que no hauria de comportar efectes ambientals significatius a la zona, ja que no afecta espais naturals d’especial protecció, zones d’especial protecció de les aus ni al Pla d’espais d’interès natural. En aquest àmbit tampoc es troben zones humides o espais d’interès geològic.

Llum vermella per un parc eòlic a Sarral i les Piles

Pel que fa al parc eòlic Conca de Barberà IV, als termes municipals de Sarral i Les Piles, la Ponència d’Energies Renovables ha decidit descartar el projecte reconeixent que la Conca és una de les comarques de major paper dins el sector de l’energia eòlica i que aquesta nova implantació vulneraria un racó encara alliberat d’aerogeneradors, a més de tractar-se d’una zona molt abrupta amb importants desnivells de difícil restauració.

La zona, d’altra banda, acumula hàbitats de riquesa faunística i disposa de sol protegit com a indret de pas d’espècies migradores. Entre les espècies més habituals es troben diferents classes d’àguila, mussols, astors i diverses classes de ratpenats. Moltes d’aquestes espècies estan protegides a Catalunya.

Amb l’aprovació i la negativa d’aquests dos parcs eòlics, juntament amb l’informe desfavorable per construir el parc eòlic de la Serra Guixares de Lilla, la Ponència d’Energies Renovables ha acceptat fins a dia d’avui 6 parcs eòlics i n’ha descartat 5 a la Conca de Barberà.