La ponència d’energies renovables, creada a partir de l’aprovació del decret llei per l’emergència climàtica i de la qual formen part quatre departaments de la Generalitat, ha donat el vistiplau a un nou parc eòlic a la Conca de Barberà.

Gerr Grupo Energetico XXI ha projectat una nova central eòlica amb vuit aerogeneradors de dimensions gegantines a cavall dels termes municipals de Llorac a la Conca de Barberà i de Talavera a la Segarra. L’aprovació va ser aquest passat 10 d’agost, però fins aquest dijous, no s’han fet públics els resultats.

Així doncs el Parc eòlic Plans del Débol preveu instal·lar a la Conca de Barberà i a la Segarra vuit aerogeneradors de 6.200 kW de potència nominal unitària, de 170 metres de diàmetre de rotor, amb el que la potència total instal·lada en el parc eòlic seria de 49,6 MW.

El parc eòlic que la ponència ha donat emplaçament viable està en una zona on es plantegen de construir altres parcs eòlics, com el “Tossal del Llangost” , el “Tossal Rodó”, promoguts per la mateixa empresa i els parcs eòlics “Trilla” i “Ribera d’Ondara” promoguts per altres empreses.

Consultes desfavorables pel parc eòlic Plans del Débol

La Ponència en l’acord sobre el nou parc explica que s’han fet diverses consultes a ajuntaments on es projecta l’activitat i a la resta d’administracions públiques afectades, persones i entitats interessades, entre elles la de l’entitat Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC) que considera que el parc eòlic Plans de Dèbol, Tossal de Llangost i Tossal Rodó, constitueixen una sola instal·lació per a l’aprofitament del vent, consistent en 23 aerogeneradors i 142,6 MW de potència, que ha estat fragmentat en 3 projectes més petits, i que degut al solapament i acumulació d’impactes d’aquests quatre projectes, amb mateixa identitat substancial i connexió íntima entre ells com un mateix projecte, s’hauria de tramitar com un de sol.

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà també va emetre un informe on es recullen una sèrie de consideracions sobre el contingut de l’estudi d’impacte ambiental i on se sol·licita expressament que durant la fase de construcció es supervisin els treballs per una Comissió de Seguiment en què hi hagi, entre altres, com a mínim un membre de l’Administració Local afectada pel parc, tal com ja va succeir en el parc de la Serra del Tallat.

Tot i aquestes consideracions la ponència d’energies renovables explica que l’àmbit del parc eòlic no afecta espais naturals de protecció especial, espais del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) ni Xarxa Natura 2000; encara que hi ha espais protegits a la vora, especialment l’espai anomenat Obagues del Riu Corb, situat a uns 500 m. Tampoc afecta espais d’interès geològic ni zones humides de l’Inventari de Zones Humides de Catalunya.