Durant els últims anys hi hagut un creixement notable sobre les incorporacions dels joves al camp i a la pagesia. Part d’aquest augment ha estat gràcies a eines posades en marxa pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), com els ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors/es, la formació a les Escoles Agràries de Catalunya i el Projecte Odisseu. A l’Obert per Vacances hem volgut sortir de l’estudi per conèixer un jove pagès de 22 anys que està acabant d’estudiar i que vol ser viticultor.