La Federació Catalana de Patinatge ja té enllestit el prototip d’un casc específicament dissenyat per l’hoquei patins i aquest proper mes de setembre, a la seva Assemblea de Clubs, presentarà una proposta per implementar el seu us obligatori a partir de la temporada 2021-22.

Preocupada per la seguretat dels seus esportistes, la Federació Catalana de Patinatge va aprovar durant l’Assemblea de Clubs del mes de juny de 2017 la creació d’una primera comissió de treball sobre la prevenció de riscos en hoquei patins amb l’objectiu concret d’impulsar un projecte per trobar un casc específic per aquest esport i es van iniciar contactes amb empreses fabricants d’aquest element de protecció.

Després d’un any de treball, el mes de juny de 2018 la Junta Directiva de la FCP va rebre l’autorització de l’Assemblea per iniciar les accions necessàries per a desenvolupar el projecte, que es va dividir en una fase de planificació i definició, una altra de disseny conceptual i una última de verificació i testeig per tal de trobar el casc ideal per a l’hoquei patins.

Internacionals amb la selecció espanyola d’hoquei patins, com Anna Casarramona, Adrià Ballart i Roc Pujades, ja han fet proves del nou prototip de casc que la Federació Catalana de Patinatge vol implementar de manera obligatòria a partir de la temporada 2021-22.

Era una demanda del força clubs i s’ha fet pensant sobretot en els més joves i tenint en compte que els cops rebuts a la cara i al cap que han augmentat durant els últims anys. El mes de juny del 2017 la Federació va començar a moure fils sobre la possibilitat d’incorporar-lo i van crear una comissió de treball sobre la prevenció de riscos en hoquei patins.