La ponència d’energies renovables, creada amb el nou decret d’emergencia climàtica, ha donat el vistiplau a 4 nou parcs eòlics dels 15 projectats a la Conca de Barberà perquè tirin endavant.

Després d’avaluar que no existeixen elements urbanístics ambientals, agrícoles o energètics insalvables la ponència d’energies renovables ha redactat un informe favorable a 4 dels nous projectes de la comarca. Ara, les empreses tenen 13 mesos per presentar la documentació que se’ls hi demana i tots els requisits, amb tota la documentació aprovada podran començar a construir els parc eòlics. 

Concretmanet s’han aprovat els parcs eòlics del Trilla, parc eòlic Seré i el parc eòlic Ondara que afecten als municipis de Llorac, Les Piles, Conesa i Santa Coloma de Queralt. De moment la ponència encara no s’ha pronunciat pels altres parcs eòlics projectats a la comarca.

Tot i això, el pronunciament favorable en aquesta fase no garanteix que puguin sorgir nous elements que afectin la seva autorització amb la documentació presentada.