L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí portarà aquest dijous al ple l’adhesió del consistori a la Carta del Paisatge impulsada en l’anterior mandat per la conselleria de Paisatge del Consell Comarcal. Després d’una consulta participativa s’han prioritzat els 7 objectius més votats.

L’adhesió de l’Espluga a la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà també emmarca l’aprovació de les actuacions amb les qual l’Ajuntament es compromet a fer a favor dels objectius comarcals de qualitat paisatgística.

Per fer un procés participat amb la ciutadania, des de les regidories des les regidories d’Urbanisme, Sostenibilitat i Medi Ambient es va impulsar, juntament amb la regidoria de Participació Ciutadana, una enquesta participativa per saber l’opinió dels veïns i veïnes de l’Espluga de Francolí sobre quines actuacions paisatgístiques plantejades per l’equip de govern havien de ser prioritàries al municipi.La participació de la consulta ha estat de 71 persones, de les quals només es comptabilitzen com a correctes 63, ja que s’exclouen les respostes repetides i les respostes de les persones que no estaven empadronades a l’Espluga o bé no complien l’edat.

ÀUDIO: Anna Garcia, regidora de participació ciutadana, fa una valoració de l’enquesta

Presentació dels compromisos de l’Espluga a la Carta del Paisatge (Imatge: Pep Morató)

Compromisos de l’Espluga a la Carta del Paisatge

I. Recuperar i posar en valor el patrimoni històric de la comarca

Fomentar i executar una estratègia de recuperació d’habitatges i locals buits al centre del poble i a les zones del Capuig i del Castell ha estat la proposta més votada de tota la consulta però també del primer compromis amb una puntuació de 9,3 punts. La prioritat d’aquest compromís ha de ser el de tenir uns nuclis urbans vius, i per això és necessari donar suport econòmic (subvencions, bonificacions o facilitats) tant per a les rehabilitacions d’habitatges com per a la re-ocupació de locals buits. Aquests han de venir de diferents administracions i l’Ajuntament pot coordinar la informació i facilitar-la a la ciutadania. Es prioritzarà fer accions per assegurar l’habitatge social. També cal tenir en compte la necessitat d’aparcament.

ÀUDIO: Josep M. Vidal, alcalde de l’Espluga, explica el compromís més votat

Habitatges buits a l’Espluga (Imatge: Arxiu)

II. Mantenir la integritat visual i paisatgística i l’habitabilitat dels nuclis urbans de la comarca

El segon compromís és crear un banc de terres agràries amb l’objectiu de garantir el relleu generacional, fomentar l’ocupació en el sector primari i evitar l’abandonament dels trossos que ha tingut una puntuació de 8,89 punts. Aquest compromís s’ha d’assolir que es pugui garantir que les terres continuin sent treballades. Un banc de terres que pot contemplar la figura de l’apadrinament entre agricultors a punt de jubilar-se i noves generacions per fomentar la confiança. També donar informació als i les joves interessades en l’agricultura sobre formació que hi ha disponible. Una de les opcions a valorar és poder disposar d’horts urbans de lloguer o relacionant-ho amb un projecte social.

ÀUDIO: Xavier Rosell, regidor de Serveis Municipals, explica el segon objectiu de la Carta

Paisatge de la Conca de Barberà (Imatge: Pep Morató)

III. Protegir, gestionar i conservar els hàbitats naturals i les formacions geològiques d’interès

Repensar i dissenyar el tram urbà del riu Francolí com un parc obert, connectat al nucli urbà i respectuós amb el curs del riu i interconnectant-lo amb el projecte del Camí Blau del Francolí, que ha d’esdevenir el carrer Major natural del Camp de Tarragona ha estat el tercer objectiu que ha obtingut una puntuació de 8,89 punts.

Crear un parc fluvial obert, on l’espai lliure sigui el predominant i que serveixi per connectar la trama urbana amb el projecte del Camí Blau del Francolí. Aquest camí ha de ser respectuós amb el riu, sense tenir la necessitat d’invair l’espai fluvial més immediat. Les activitats que es desenvolupin en aquest riu han de ser compatibles amb les possibles inundacions, per tant, s’ha de tenir en compte la inundabilitat de la zona, i crear espais que es puguin inundar sense causar grans desperfectes.

ÀUDIO: Vidal explica el tercer compromís més votat

Imatge del aprc fluvial abans de la riuada (Imatge: Gerard Bosch)

IV. Fomentar el mosaic agrícola tradicional i les noves formes de conreu respectuoses amb el medi ambient i el paisatge

Prioritzar la implementació de les energies renovables en terrenys urbans per preservar el mosaic agrícola tradicional del terme municipal. Aquest és el quart objectiu i ha tingut una puntuació de 8,48 punts. La priorització de la utilització de cobertes d’edificis ja existents, de sòl per desenvolupar urbanitzable i altres espais que es poden urbanitzar, ha de ser el criteri per concentrar les construccions i infraestructures a l’àmbit urbà alliberant el sòl agrícola i forestal.

ÀUDIO: Rosell parla sobre el quart compromís

ÀUDIO: Vidal parla sobre la implementació de les energies renovables

V. Restaurar els paisatges degradats i banals

Amb una puntuació de 8,56 punts el cinquè compromís és localitzar les restes paleolítiques, balmes i coves del terme municipal de l’Espluga de Francolí, senyalitzant-les i creant material divulgatiu. S’ha de contextualitzar les restes, explicant l’acció humana en el paisatge al llarg de la història. Es pot fer desmantellant rotulació antiga o obsoleta i unificant criteris senyalètics.

ÀUDIO: L’alcalde parla del cinquè objectiu

VI. Augmentar la conscienciació i el coneixement sobre el paisatge a la comarca

Crear una xarxa d’itineraris de paisatge mitjançant la xarxa de senders i camins ha obtingut una puntuació de 8,31 punts. Tota la informació relacionada amb la xarxa d’itineraris i altres actuacions paisatgístiques ubicades al terme municipal han d’unificar-se en un espai web, per centralitzar la informació i poder-la actualitzar periòdicament. Aquests itineraris han de tenir en compte el valor natural del terme, l’arquitectura, la gastronomia, etc.

ÀUDIO: Xavier Rosell acaba la intervenció amb el compromís sobre crear una xarxa d’itineraris

Itineraris saludables de l’Espluga (Gerard Bosch)

VII. Altres aportacions

Inventariar construccions abandonades (granges, naus, magatzems,…), correspon a l’objectiu 5 i s’ha posat en el genèric ja que ha obtingut una puntuació de 7,86 punts. En aquest inventari de construccions abandonades s’han de detectar quines poden ser reutilitzables i quines es recomana l’enderroc. Sempre es prioritzarà la reutilització d’espais ja construïts, sempre i quan no sigui infraestructures que atemptin contra el relat paisatgístic de la comarca.

ÀUDIO: Vidal acaba parlant sobre l’últim compromís

El desenvolupament dels compromisos proposats s’haurà de fer en les regidories corresponents però sempre tenint en compte que són accions que formen part de la Carta del Paisatge.

ÀUDIO: L’alcalde de l’Espluga argumenta com s’executaran els compromisos