L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha finalitzat les actuacions de manteniment i conservació de lleres previstes a les comarques de Tarragona i que han suposat una inversió superior als 315.300 euros.

En total s’han dut a terme dotze actuacions en cinc comarques (Alt i Baix Camp, el Tarragonès, la Conca de Barberà, el Baix Penedès), consistents en la desbrossada selectiva de vegetació que obstaculitzava el pas de l’aigua, la retirada d’arbres morts i caiguts, la retirada de terres i l’eliminació d’espècies vegetals invasores com la canya americana, entre d’altres.

Els treballs, duts a terme a la comarca han estat desenvolupats a la llera del riu Francolí. Concretament s’ha realitzat una desbrossada general de vegetació de manera selectiva, tala d’arbres i arbusts al·lòctons, aclarida selectiva d’arbres, de rebrots o podes, retirada d’arbres morts o caiguts,  esbrossada de vegetació al·lòctona, eliminació de canyes i rizomes.