El Museu de la Vida Rural, membre de la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya, en coordinació amb el Museu Comarcal de la Conca de Barberà i l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà se sumen a la campanya “Memòries d’una pandèmia” amb la finalitat de preservar els testimonis de la memòria oral, escrita, audiovisual i material del pas la COVID-19.

lLes tres institucions inicien el procés de recollida d’objectes i documents que testimoniïn els moments viscuts durant la pandèmia. Es pot participar en la campanya aportant fotografies, cartells, dibuixos o altres materials elaborats individualment o col·lectiva per fer front a la pandèmia, objectes domèstics que reflecteixen la vida sota mesures de quarantena i distanciament social, nous productes creats per empreses i indústria, obres d’art a l’espai públic, vídeos, missatges de veu, documents o objectes dels temes més diversos perquè, com més ampli sigui el fons que es generi, millor es podrà explicar una realitat tan polièdrica com és la de la pandèmia.

El material donat esdevindrà el patrimoni cultural que les properes generacions podran vincular amb aquesta crisi que primer és sanitària, però també social, econòmica i cultural. L’objectiu és desenvolupar un projecte comú de divulgació entre els museus participants i l’arxiu que, donada la diversitat temàtica i amplitud territorial que cobreixen, permetrà explicar la realitat polièdrica d’aquesta pandèmia.

La campanya està adreçada a la societat en general, des de persones individuals i anònimes a empreses, representants de col·lectius ciutadans, autoritats públiques, institucions, ONGs o associacions de tot tipus. Però serà especialment interessant la participació dels actors socials, culturals i productius més rellevants des del punt de vista temàtic o territorial de cadascuna de les entitats participants.

Aquesta és una campanya que es realitza de forma coordinada amb diferents museus de les Xarxes de Museus d’Història i Monuments i de Museus d’Etnologia de Catalunya i això ens permetrà, una vegada finalitzada la campanya, posar en comú el material donat, i avaluar-ne el resultat per tal de poder fer-ne una lectura transversal i en clau de país i desenvolupar un projecte comú de divulgació.

COM PARTICIPAR

Si tens material que creus que pot ser d’interès, contacta amb nosaltres per avaluar la donació. 

Museu de la Vida Rural. Tel. 606317929 
Museu Comarcal de la Conca de Barberà. 
Tel. 977860349
Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. Tel. 977860492

Els horaris de recollida són:

MVR. Dilluns, de 9 a 13 h. 
MCCB. De dilluns a divendres, de 9 a 13 h.
ACCB. De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.