L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí té previst portar al proper ple de dijous 25 de juny l’adhesió del consistori a la Carta del Paisatge impulsada en l’anterior mandat per la conselleria de Paisatge del Consell Comarcal. Juntament amb aquesta aprovació s’acorden les actuacions amb les qual l’Ajuntament es comprometrà a fer a favor dels objectius comarcals de qualitat paisatgística.

És per aquest motiu que les regidories d’Urbanisme, Sostenibilitat i Medi Ambient han impulsat, juntament amb la regidoria de Participació Ciutadana, una enquesta participativa per saber l’opinió dels veïns i veïnes de l’Espluga de Francolí sobre quines actuacions paisatgístiques plantejades per l’equip de govern han de ser prioritàries al municipi. L’enquesta està conformada per sis apartats, un per cada objectiu de qualitat paisatgística sense comptar el setè objectiu, que és més genèric.

Dins de l’objectiu “Recuperar i posar en valor el patrimoni històric de la comarca” hi ha tres possibles actuacions: dissenyar un pla de senyalització dels elements arquitectònics històrics existents de l’Espluga de Francolí; posar en valor les antigues fassines que es troben al nostre terme municipal, senyalitzant-les i creant material divulgatiu; i localitzar les restes paleolítiques, balmes i coves del terme municipal de l’Espluga de Francolí, senyalitzant-les i creant material divulgatiu.

El segon objectiu, “Mantenir la integritat visual i paisatgística i l’habitabilitat dels nuclis urbans de la comarca”, compta amb aquests tres possibles compromisos municipals: millorar la connectivitat a peu entre el nucli de l’Espluga de Francolí i el nucli de Les Masies mitjançant la xarxa de camins i senders; redissenyar paisatgísticament les àrees d’aparcament creant zones d’ombra amb vegetació; i fomentar i executar una estratègia de recuperació d’habitatges i locals buits al centre del poble i a les zones del Capuig i del Castell.

En el tercer objectiu de “Protegir, gestionar i conservar els hàbitats naturals i les formacions geològiques d’interès” es proposen les següents intervencions: Repensar i dissenyar el tram urbà del riu Francolí com un parc obert, connectat al nucli urbà i respectuós amb el curs del riu i interconnectant-lo amb el projecte del Camí Blau del Francolí, que ha d’esdevenir el carrer Major natural del Camp de Tarragona; repensar l’enjardinament de les rotondes i espais ornamentals amb espècies vegetals autòctones i que s’adaptin al règim de pluvial del nostre clima, sense perdre el valor estètic d’aquests espais; i posar en valor i senyalitzar els espais geològics, geomorfològics i paleontològics d’interès per poder explicar la geologia de l’entorn i la relació que té amb les coves de l’Espluga de Francolí.

Promoure formes de conreu més respectuoses amb el medi i el paisatge; crear un banc de terres agràries amb l’objectiu de garantir el relleu generacional, fomentar l’ocupació en el sector primari i evitar l’abandonament dels trossos; i prioritzar la implementació de les energies renovables en terrenys urbans per preservar el mosaic agrícola tradicional del terme municipal són les propostes per a “Fomentar el mosaic agrícola tradicional i les noves formes de conreu respectuoses amb el medi ambient i el paisatge”

El cinquè objectiu, “Restaurar els paisatges degradats i banals”, és on hi ha les propostes d’: Inventariar construccions abandonades (granges, naus, magatzems,…); desenvolupar un pla de millores paisatgístiques pels polígons industrials; i enderrocar les construccions obsoletes de les granges del Fartet.

Detectar i senyalitzar els miradors de paisatge del terme municipal amb valor interpretatiu; crear una xarxa d’itineraris de paisatge mitjançant la xarxa de senders i camins; i posar en marxa accions per donar a conèixer el patrimoni arquitectònic, paisatgístic i natural del terme fent un cens, creant material divulgatiu i posant-lo en valor són les actuacions previstes per donar compliment al sisè objectiu: “Augmentar la conscienciació i el coneixement sobre el paisatge a la comarca”.

El setè objectiu, que és el de “Desenvolupar una política comarcal de promoció i protecció del paisatge de la comarca”, es compleix amb l’adhesió del municipi a la Carta del Paisatge.

L’enquesta participativa es podrà respondre durant la setmana del 15 al 21 de juny. No tindrà caràcter vinculant, però sí que servirà per orientar i decidir les accions que aprovarà el Ple de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per adherir-se a la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. L’enquesta està destinada a les persones empadronades al municipi de l’Espluga de Francolí i que almenys tinguin 16 anys d’edat