El Grup Municipal de Junts per l’Espluga de Francolí proposa que al següent ple municipal s’aprovi una moció de suport al sector de la caça. El grup considera que la caça és una activitat necessària al nostre territori, ja que permet l’equilibri de les diferents poblacions d’animals existents. Té un paper dinamitzador de l’economia de les zones rurals i de muntanya i suposa una eina eficaç per a la gestió de la biodiversitat, els ecosistemes forestals i la fauna salvatge.

Permet pal·liar els danys a l’agricultura provocats per plagues o augments incontrolats de la població de determinades espècies (com senglars, conills, o cabirols) i mantenir l’equilibri poblacional de les diferents espècies de l’ecosistema, així com controlar la propagació de possibles malalties entre les poblacions salvatges que poden afectar a animals de granja i humans. També provoca una disminució dels accidents de tràfic provocats per animals salvatges a les carreteres, que poden ser freqüents al medi rural. I és que la caça no és només una pràctica esportiva, sinó que el control cinegètic de les espècies animals en llibertat que possibilita, permet un equilibri i és una gran ajuda per a l’administració i per la ciutadania en general.

Malgrat aquesta gran contribució del sector de la caça, a través de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, s’ha modificat el règim sancionador envers el col·lectiu, a través d’unes elevades sancions, que sembla obviar el principi de proporcionalitat i la greu crisi d’incertesa econòmica que travessa el país.

Des del grup municipal de Junts per l’Espluga de Francolí donem suport a les reivindicacions del col·lectiu dels caçadors i posem de manifest la gran tasca duta a terme per aquest col·lectiu en benefici de la gestió de les espècies cinegètiques i l’equilibri ecosistèmic, l’ajuda al sector agrícola i ramader pel que fa als danys de fauna o la reducció de la sinistralitat entre vehicles i animals salvatges, entre d’altres.

A més, creiem que cal resoldre altres problemàtiques molt necessàries per la seguretat de la caça a Catalunya i la seva seguretat jurídica en diferents temes, com el dels nuclis zoològics, l’ordre de control de predadors, la comercialització de la carn de caça, la futura gestió de les Reserves Nacionals de Caça o la necessitat d’un programa d’educació ambiental en centres educatius on s’expliqui la realitat del món rural i el paper que la caça juga en l’equilibri de l’ecosistema -cal millorar la percepció i la imatge que es té sobre la mateixa-.

Sobretot, és necessària una Llei Catalana de Caça, doncs l’actual llei és la Llei 1/1970, del 4 d’abril, d’àmbit estatal (si bé al 1980 la Generalitat de Catalunya va assumir les competències, les funcions i els serveis de l’Estat en matèria de caça i pesca), que data de fa 50 anys, i s’ha quedat desfasada davant els canvis territorials, mediambientals i socials de Catalunya.

Aquesta llei ha de permetre i fomentar la sostenibilitat de la caça, tenint en compte tant les implicacions econòmiques, científiques i tècniques com els valors sociològics i culturals. Cal incloure-hi la visió de la caça com a gestora de l’ecosistema, els beneficis que el control de poblacions d’espècies cinegètiques aporta a la societat, el suport econòmic que proporciona al món local, uns principis de protecció de la fauna i respecte a la biodiversitat i les bases per la formació que han de rebre els caçadors.

Per tal d’elaborar aquesta llei, i també per resoldre els problemes del sector, cal partir de l’opinió del col·lectiu de caçadors i consultar el món rural i els diferents agents afectats. És bàsic arribar a un gran consens amb el món de la caça i, per això, defensem la necessitat d’establir una interlocució constant amb les entitats representatives de les reivindicacions dels caçadors de Catalunya.

És necessari escoltar el sector, conèixer les seves preocupacions i buscar solucions consensuades perquè el sector tingui una millor regulació i se’l reconegui socialment. Cal analitzar conjuntament el present i futur de la caça, un treball que hauria de servir per a la futura Llei de caça i el nou model de caça adaptat al moment actual.

La proposta se sotmetrà a votació en el proper ple municipal.