El Ple del Consell Comarcal que va tenir lloc el passat dilluns al vespre de forma virtual va aprovar per unanimitat la signatura de dos convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua destinats a finançar el cost econòmic de la redacció dels projecte de construcció de les depuradores de Blancafort i Pira.

El cost dels dos projectes serà d’uns 100.000 € aproximadament, que finançarà l’Agència Catalana de l’Aigua.

La construcció d’aquestes dues depuradores forma part del Programa de mesures del segon cicle del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021), dins del seu Annex V, que inclou les actuacions planificades per al període 2022-2027.

Per la seva part, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà té delegat pels ajuntaments de Blancafort i de Pira el servei de sanejament en alta dels dos municipis.