La Biblioteca de l’Espluga activarà el servei de préstec i retorn de llibres a partir del 25 de maig, amb les mesures de prevenció adequades per garantir la seguretat de les persones usuàries i la protecció de les treballadores municipals. Aquesta és una decisió consensuada amb la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el servei de Biblioteques Públiques de Catalunya, la Central de Biblioteques de Tarragona, i la coordinació de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de l’Espluga i la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola.

Activació del servei de préstec i retorn de llibres

La Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola activarà inicialment el servei de préstec amb cita prèvia i el retorn de llibres de manera presencial, al primer pis de l’edifici de l’Antic Hospital. El retorn dels llibres es podrà efectuar sense cita prèvia, dipositant-los en unes caixes ubicades a la porta del magatzem de l’equipament municipal, facilitant així poder-los mantenir aïllats de la col·lecció com a mínim durant 14 dies per prevenció.

El punt de recollida de préstecs serà a l’entrada habitual de la Biblioteca amb un espai delimitat i senyalitzat i  amb un sistema de protecció per a recollir les peticions sol·licitades. Es podran agafar en préstec, els llibres i les revistes però no es podran consultar diaris.

Les persones usuàries poden fer la petició de préstecs a partir del dia 22 de maig a través a través dels telèfons 977 871 432 i 690 675 550 o per correu electrònic a  biblioteca@esplugadefrancoli.cat.

Per a fer la reserva dels llibres és imprescindible disposar del número del carnet de biblioteca o el nom i els dos cognoms de l’usuari. Els períodes de préstec seran de 30 dies, com ja és habitual. Els textos d’avisos de cortesia i venciment, es modificaran indicant que si la biblioteca està tancada poden retornar-los més endavant, no acumulant cap punt de penalització. De moment la bústia de retorn seguirà tancada.

En aquesta primera fase, no es podrà realitzar ni sol·licitar el servei de préstec interbibliotecari, tampoc realitzar activitats culturals, estudi en sala, ús d’ordinadors ni duplicats de carnets o fotocòpies. Tampoc  es podrà accedir a la biblioteca ni tocar cap llibre ni document de la col·lecció. La bibliotecària proporcionarà els documents sol·licitats a la porta d’entrada, seguint les mesures de prevenció.

Imatge: Cedida

Entrada i sortida de la Biblioteca i horaris adaptats

L’entrada a l’equipament es realitzarà a través de l’accés habitual, la sortida serà per les antigues escales, evitant així la coincidència d’usuaris i afavorint la distància social. Establint un circuit circular per l’entrada i la sortida de l’equipament, i evitant aglomeracions en els espais de retorn i préstec, degudament senyalitzats. Aquest circuit estarà indicat amb cartells per afavorir l’accés i la sortida de les persones usuàries. Els WC de l’edifici públic romandran tancats.

L’Ajuntament i la Biblioteca proposen i recomanen dues franges horàries per facilitar l’accés i evitar coincidències entre grups d’usuaris de diferents edats, procurant així reduir riscos.

L’horari proposat s’estipula en una primera franja al matí, d’11 a 1 del migdia per a majors d’edat i joves del municipi, i una segona franja de 4 a 6 de la tarda per a famílies amb infants i menors de 14 anys acompanyats d’un adult. L’espai interior de la Biblioteca quedarà restringit a l’ús de les treballadores municipals i no s’hi permetrà l’accés. Les franges han estat consensuades amb els centres educatius del municipi.

Nous serveis adaptats

La Biblioteca posarà a disposició bosses amb una selecció llibres infantils, preparades segons les edats sol·licitants per afavorir així el foment de la lectura a casa i dotar de recursos a les famílies. El retorn dels llibres infantils es recomanarà fer-lo amb les mateixes bosses. Els clubs de lectura seguiran la seva activitat des de casa, facilitant els llibres a les persones participants.

Mesures de prevenció i protocols a la Biblioteca

Per accedir al primer pis de l’edifici de l’Antic Hospital, on es troba ubicada la Biblioteca es recomana l’ús de mascareta, així com respectar la distància de 2 metres entre usuaris, amb un sistema de retorn i recollida de llibres àgil, separat i degudament senyalitzat. També es disposarà de gel hidroalcohòlic per facilitar la desinfecció de les mans.

Davant la situació sanitària actual, les treballadores de l’equipament municipal disposaran de pantalles protectores, els EPIs necessaris, i seguiran escrupolosament les mesures d’higiene i desinfecció. L’equipament també serà desinfectat entre les dues franges horàries, per les treballadores de neteja municipals, assegurant que aquells elements més proclius o de risc  siguin degudament netejats i desinfectats.

Totes les mesures s’han establert segons les possibilitats de l’equipament municipal, seguint les indicacions i recomanacions del protocol de reobertura de les biblioteques de la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques. Les fases i previsions de serveis estan subjectes a l’evolució de la pandèmia.