L’antiga caserna de la guàrdia civil actualment està qualificada urbanísticament com a equipament de defensa, però la voluntat de l’equip de govern és canviar-ne la qualificació per a que sigui la d’habitatge social, a excepció de part de la planta baixa que no té ús d’habitatge, que passarà a estar qualificada com a equipament municipal. Per aquest motiu s’ha promogut la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que es va aprovar el 20 de setembre de 2018 en la reunió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona.

Aquesta modificació puntual del POUM serà la primera d’ençà que va entrar en vigor aquest pla urbanístic i permetrà que es puguin rehabilitar els 9 habitatges que té l’antiga caserna i que aquests passin a ser habitatge social públic. Els habitatges tenen una superfície construïda entre 82 i 90 metres quadrats i la rehabilitació està valorada en uns 575.000 euros. De moment l’Ajuntament no ha decidit com es finançarà l’actuació, però aquesta segurament que es farà per fases, per poder anar invertint en aquest projecte en diferents anualitats. En tot cas, el primer pas és la del canvi de qualificació urbanística i la proposta es portarà a aprovació al ple del proper dijous 21 de maig.

Des de la regidoria d’Habitatge també s’està treballant per tenir llesta la documentació tècnica per legalitzar com a habitatge un dels espais rehabilitats amb la Llei de Barris. Aquest projecte ja es va iniciar en l’anterior mandat però es vol tancar el més aviat possible. Un cop estigui la documentació tècnica i els tràmits estiguin fets, es realitzaran les obres d’adequació d’aquest habitatge, que consistiran en la construcció d’un lavabo en planta baixa, per donar compliment al decret d’habitabilitat de la Generalitat. Les obres es preveuen dur a terme durant aquest any amb la dotació pressupostària de 7.500€ que ja contempla el pressupost d’enguany, recentment aprovat al ple municipal.

Tot i la situació actual degut a la pandèmia del coronavirus, des de l’equip de govern es considera necessari l’impuls de polítiques d’habitatge perquè han de solucionar problemes estructurals com són el despoblament i, d’altra banda, perquè les polítiques d’habitatge no deixen de ser polítiques socials que ara són del tot necessàries.

És per això que la regidoria d’Habitatge també té previst començar a treballar en un document d’anàlisi de la situació actual al municipi, per poder començar a traçar més accions per afavorir l’oferta d’habitatge i que afavoreixin l’arrelament de joves i famílies al municipi. En matèria de promoció d’habitatge hi ha una partida en l’actual pressupost de 8.000 euros.

Una altra mesura que ha aprovat l’equip de govern és la de tornar a treure a lloguer l’habitatge municipal del carrer de les Parres. En l’anterior mandat es va iniciar aquest procediment però només hi va haver una persona sol·licitant que no complia els requisits per optar-hi. La documentació està tota preparada per aprovar-la en el moment que s’aixequi la paralització dels terminis administratius arran de la declaració de l’estat d’alarma. Per tal que no torni a quedar deserta la convocatòria se’n farà més difusió.​