Ja es coneixen més detalls de la sortida del desconfinament a partir d’aquest dissabte. A la Conca de Barberà la pràctica d’esport i els passejos de majors de 14 anys es podran fer entre les 6 i les 11 de la nit, menys a Montblanc ja que és un municipi de més de 5.000 habitants.

El Ministeri de Sanitat ha establert franges horàries per edats per evitar aglomeracions en els municipis de més de 5.000 habitants. La resta de conquencs i conquenques no tindran franges horàries i les activitats es poden fer sense limitació horària, respectant la distància entre persones. Illa ha remarcat que, en totes les sortides, caldrà mantenir una distància entre persones d’almenys 1,5 metres i la pràctica esportiva no podrà fer-se fora del terme municipal.

A Montblanc la pràctica d’esport i els passejos de majors de 14 anys es podran fer entre les 6 i les 10 del matí i les 8 i les 11 de la nit. L’esport a l’aire lliure, que haurà de fer-se individualment, es podrà fer una vegada al dia, sempre dins del municipi de residència. En aquesta mateixa franja també podran sortir a passejar els adults, amb una persona amb qui convisquin. Aquests passejos es podran fer fins a una distància d’un quilòmetre de l’habitatge i tindran una durada d’una hora com a màxim.

Els majors de 70 anys i les persones dependents, que requereixin d’un cuidador que els acompanyi, tindran dues franges, de 10 a 12 del matí i de 7 a 8 de la tarda. Aquests passejos es podran fer una vegada al dia i fins a una distància màxima d’un quilòmetre del domicili.

Els menors de 14 anys també tindran una franja, en les mateixes condicions que fins ara, entre les 12 del migdia i les 7 de la tarda.

Queden excloses de totes aquestes activitats les persones que tinguin símptomes i els contactes de malalts. El ministre de Sanitat ha recordat que en totes aquestes activitats cal preservar la distància de dos metres.