L’Ajuntament de l’Espluga va ordenar aquest dimarts, de manera urgent, l’enderroc parcial de l’antic cinema del Xulla. Aquest dimecres diversos operaris ja han començat amb les obres per tal de que en els pròxims dies es pugui enderrocar.

Arran del desprendiment de part de la coberta de l’antic cinema a del Xulla, aquest edifici haurà de ser enderrocat en els propers dies, doncs l’ajuntament l’ha declarat en ruïna imminent, basant-se en l’informe tècnic. Es proposa un enderroc gairebé total, eliminant teulada i façanes (desmuntant-les fins al sostre de planta baixa). També caldrà enderrocar totes les parets interiors a excepció de les dues parets de l’escenari (boca i fons) que ajudaran a donar estabilitat a les parets mitgeres. Ara s’està trebllant per poder enderrocar les parets amb seguretat, també traient part de runa de l’interior.

L’enderroc tindrà un cost provisional d’uns 180.000 euros i serà l’ajuntament qui executarà l’obra de manera subsidiària i després reclamarà el cost al propietari.

L’Ajuntament ha informat al conjunt de la població de la situació i ha fet arribar per escrit aquesta informació i les indicacions de mobilitat als veïns i veïnes de l’antic cinema. La informació s’anirà actualitzant al canal eBando de l’ajuntament, és per això que el consistori aconsella tenir instal·lada aquesta aplicació per poder rebre informació actualitzada.