L’informe tècnic posa de manifest el mal estat d’aquest edifici que haurà de ser enderrocat parcialment de forma urgent en els propers dies. L’enderroc tindrà un cost provisional d’uns 180.000 euros i serà l’ajuntament qui executarà l’obra de manera subsidiària i després reclamarà el cost al propietari

Arran del desprendiment de part de la coberta de l’antic cinema a del Xulla, aquest edifici haurà de ser enderrocat en els propers dies, doncs l’ajuntament l’ha declarat en ruïna imminent, basant-se en l’informe tècnic. Es proposa un enderroc gairebé total, eliminant teulada i façanes (desmuntant-les fins al sostre de planta baixa). També caldrà enderrocar totes les parets interiors a excepció de les dues parets de l’escenari (boca i fons) que ajudaran a donar estabilitat a les parets mitgeres. S’està treballant perquè l’obra es pugui executar, en qualsevol moment, a partir de demà dimecres 8 d’abril de 2020.

El passat dimecres 1 d’abril es va desprendre part de la teulada d’aquest edifici, fet que va alertar del seu estat de deteriorament. L’Ajuntament de l’Espluga el mateix dia va demanar un informe tècnic a l’arquitecte municipal i va intentar contactar amb els propietaris, com a responsables de l’estabilitat de l’edifici i del seu manteniment, per tal de notificar-los la incidència. A més, el mateix dimecres al vespre es va demanar una inspecció exterior per part del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, qui va concloure que malgrat ser de propietat privada calia fer una inspecció interior amb l’arquitecte tècnic del Consell Comarcal de la Conca de Barberà l’endemà mateix. Durant aquesta visita tècnica s’acorda tallar el tram el pas de vehicles i vianants de la Ctra. de Montblanc que passa per davant la façana principal de l’edifici, amb l’objectiu de prevenir qualsevol incident.

Finalment, aquest dilluns s’ha rebut l’informe tècnic que insta a que l’ajuntament prengui les mesures necessàries de manera subsidiària, instant-lo a enderrocar gairebé tot l’edifici. Paral·lelament l’ajuntament ha comunicat les decisions preses als propietaris que consten al registre de propietats, tot i que podria ser que l’edifici es trobés en una execució hipotecària no registrada i la propietat fos una altra. En tant bon punt es tingui coneixement de la situació exacta actual, s’actuarà degudament.

Enderroc en els propers dies

Malgrat l’estat d’alarma i la situació d’emergència sanitària i social que estem vivint ha estat possible trobar una empresa que pugui desenvolupar aquesta obra d’enderroc amb urgència i garanties, ja que és una obra amb certa complexitat.

Per altra banda, la façana principal de l’antic cinema del Xulla està catalogada al Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) però degut a la urgència de la situació i la necessitat d’enderrocar part d’aquest edifici, tal i com diu l’informe tècnic, caldrà descatalogar aquesta façana. El tràmit de la descatalogació d’aquest element es farà a posteriori de l’enderroc, perquè l’actuació a fer no es pot demorar, doncs en aquests casos preval la seguretat de les persones. Aquest tràmit de descatalogació requereix una modificació puntual del POUM, que ha de passar pel ple municipal i per la comissió territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament ha informat al conjunt de la població de la situació i ha fet arribar per escrit aquesta informació i les indicacions de mobilitat als veïns i veïnes de l’antic cinema. La informació s’anirà actualitzant al canal eBando de l’ajuntament, és per això que el consistori aconsella tenir instal·lada aquesta aplicació per poder rebre informació actualitzada.

Imatge: Martin Kovacs