Imatge: Ajuntament de Sarral

Aquesta setmana, l’Ajuntament de Sarral, a iniciativa de la regidoria de Cultura i l’entitat SarralFest, engega una activitat que vol dinamitzar els vincles comunitaris en el nou context del confinament per la pandèmia, i alhora nodrir amb noves experiències intergeneracionals les llars. La iniciativa s’anomena “Relats Confinats” i consisteix en l’escriptura, per part tots els veïns i veïnes que ho desitgin, de part d’una única història de ficció. L’escriptura es vehicula a través del correu electrònic contesconfinats@gmail.com.

Els interessats han d’escriure a aquesta adreça, des d’on se’ls informa de les normes bàsiques per a poder participar. També se’ls facilita l’inici del relat que, com el final, seran les úniques parts que escriuen els organitzadors. La intenció del consistori sarralenc és publicar la història.

La regidora de Cultura, Victòria Cañís, explica: “El manteniment de l’hàbit de lectura durant aquests dies de confinament és una de les demandes de les escoles. Per això organitzem una activitat en aquesta direcció, en la qual pugui participar tothom i alhora defuig el concurs de relats tradicional, que ja s’havia fet altres cops des del Consell Comarcal o el Centre de la Dona”. I hi afegeix: “Relats Cofinats també és un projecte per mantenir els vincles entre el veïnat,  que potser tens al costat de casa i en aquell moment estaran fent el mateix que tu… Ens agradaria que s’hi sumessin altres pobles de les comarques del Camp de Tarragona i de la resta del país, i així més endavant organitzar un concurs amb els relats escrits pels ciutadans confinats d’arreu”.

El mecanisme

Els organitzadors han establert unes normes de funcionament per poder fer realitat un relat escrit a tantes mans. Són aquestes:

–        Textos de mínim 20 i màxim 100 línies per família, independentment del nombre de persones.
–          La història principal és la que predominarà en el fil argumental. Hi poden haver històries que avancin en  paral·lel.
–          Es mantindran i respectaran els personatges principals, tot i que se’n poden crear de nous.
–          Es poden incloure dibuixos sobre el tema relatat. Un per família dins el seu text. Aquests dibuixos seran  enviats en format JPG per correu electrònic a l’organització. Hauran de ser originals, no copiats.
–          La temàtica serà lliure, podent modificar el curs de la història.
–          L’organització es reserva el dret de canviar el text si ho creu necessari, per tal de no alterar el curs de la història.
–      L’organització establirà l’ordre dels participants, els quals tindran un màxim de 8 hores per entregar el seu relat, un cop exhaurit  aquest  temps, el text es reenviarà a l’organització la qual el passarà al següent participant. Uns dies abans l’organització ja haurà informat a cada participant de quin dia i de quines hores disposarà cadascú per continuar la història rebuda.
–          L’organització aportarà l’inici i el final de la història.
–          L’organització enviarà a cada  participant  unes paraules clau que ha d’incloure en el seu relat.
–          El participant cedirà els drets dels seus escrits a l’organització, per tal que aquesta en pugui fer ús ( difusió i publicació dels relats).
–          Els participants cediran les seves dades a l’organització per tal que aquesta pugui fer-ne ús en aquest projecte.