Per tal de fer front a la situació generada per l’evolució del coronavirus SARS –Cov-2, l’Àrea Bàsica de Salut de Montblanc ha decidit adoptar mesures d’organització per poder assumir la demanda creixent d’atenció i el tractament adequat dels casos i, alhora, preservar la salut dels professionals i garantir els torns als circuits diferenciats de patologia respiratòria.

En un comunicat, Laura Ruiz de Porras, directora de l’Àrea Bàsica de Salut de Montblanc, ha especificat que els consultoris locals de l’àrea bàsica de la Conca de Barberà romandran tancats fins que la situació epidèmica es normalitzi. A més a més, afegeix que fins a nou avís, el servei d’Atenció Continuada es concentrarà al CAP Montblanc durant el cap de setmana.

El CAP de l’Espluga deixa de prestar servei d’urgències els caps de setmana, el servei ordinari del centre mèdic espluguí continuarà amb el seu servei habitual, de 8h a 20h, de dilluns a divendres, excepte festius.