El Monestir de Poblet ha iniciat la fase final de la restauració de la tomba de Ramon Folch de Cardona, conegut com el Prohom Vinculador, situada al braç meridional del transsepte de l’església major del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet.

La tomba se situa vers el 1320, data del traspàs del personatge. El sepulcre es va executar amb pedra de les Garrigues.

Les obres compten amb el suport de la Diputació de Tarragona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Imatge: Monestir de Poblet