El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha aprovat el nou Pla d’inspecció ambiental integrada per al període 2020-2022, que s’implementarà mitjançant programes anuals d’inspecció. De fet, ja ha quedat aprovat, en paral.lel, el Programa d’inspecció ambiental integrada per a l’any 2020.

El nou Pla d’inspecció 2020-2022 s’ha elaborat prenent en consideració l’experiència assolida al llarg de la implementació dels plans anteriors –2014-2016 i 2017-2019- en el marc dels quals s’han realitzat més de 3.600 actuacions d’inspecció ambiental.

En virtut del programa d’inspecció ambiental per a l’any 2020, la Generalitat inspeccionarà 4 grans explotacions ramaderes, ja sigui per a la cria de gallines ponedores, porcs d’engreix i truges reproductores a la Conca de Barberà.

Les inspeccions permetran comprovar el grau de compliment de les prescripcions i les determinacions fixades en les autoritzacions ambientals dels establiments seleccionats. Els criteris per seleccionar-los es fonamenten en una avaluació del seu risc, prenent en consideració els nivells i tipus d’emissions, la sensibilitat del medi local, el risc d’accident, l’historial de compliment de l’autorització, i la participació en el sistema de gestió ambiental EMAS.

Algunes de les inspeccions que es realitzaran seran no programades, per verificar el cessament d’activitats, investigar denúncies, accidents i incidents o per comprovar la correcció dels incompliments declarats en inspeccions programades anteriors.