Intervenen: els docents Montse Batiste, Montse EeK, Montse Montanyà, Pilar Calzada, Xavier Torrell, Eva Gilabert, Tere Torres, Filo Farré i els centres  Escola Martí Poch, Institut Joan Amigó, ZER Conca. Tècnic Pep Morató

Descobrim la importància de generar debat, xarxa, entusiasme, formació, intercanvi, reflexió…, en el món educatiu i de com els Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya hi ajuden. En parlem amb les responsables de la Conca, l’Alt Camp i el Baix Camp. Ens expliquen què fan, on son i què volen aconseguir.

Ens informen també del primer Congrés d’Educació Pública que s’està portant a terme al nostre país: àmbits de participació, llocs, jornades finals i de la importància de l’Escola Rural.

I ens aporten com les xarxes socials ens fan ressò d’aquesta aposta que fa el Museu de la Vida Rural per afavorir el coneixement, la innovació i el treball compartit dins i fora de l’aula.