Aquesta setmana Joan Casanovas conversa amb Ramon Guasch amb qui repassen les etapes de la infantesa, adolescència i també l’adulta, a més a més de conèixer les seves aficions i alguns curiositats de la vila que descobrim a través de la seva memòria.