El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona, dóna suport tècnic als ajuntaments de la comarca en matèria d’urbanisme.

Divuit dels vint-i-dos ajuntaments de la comarca tenien l’any 2019 signat convenis amb el Consell Comarcal pels quals el Consell assumeix la gestió dels serveis urbanístics d’aquests ajuntaments. Aquest any 2020 el municipi de Llorac s’ha afegit al conveni.

En aquests municipis, els serveis tècnics comarcals van realitzar l’any passat més de 4.600 actuacions. Gairebé la meitat (2.288) al municipi de l’Espluga de Francolí, seguit a molta distància per Vimbodí i Poblet (357) i Barberà de la Conca (308). El municipi on van realitzar menys actuacions va ser a Pira (29).

També l’any passat, els serveis urbanístics del Consell Comarcal va produir un total de cent trenta-dos documents tècnics. Dels quals cent set eren estudis previs i vint-i-cinc projectes tècnics. Això ha significat, en alguns casos, doblar amb escreix el nombre de documents produïts respecte a l’any anterior.

Evolució anual 2017-2019 (Taula de dades del Consell Comarcal)

 201720182019% variació
Estudis previs3249107118%
Projectes tècnics43152567%
Altres (modificacions puntuals, informes…)32222827%

A banda del que significa redactar aquesta documentació, els serveis tècnics del Consell Comarcal també ofereixen als ajuntaments la possibilitat de fer-se càrrec de la direcció tècnica de les obres. L’any passat es van encomanar al Consell Comarcal un total de set direccions d’obres