Arran de l’episodi de pluges registrat entre els dies 22 i 23 d’octubre, diverses infraestructures municipals de captació i distribució d’aigua varen quedar malmeses. El passat 6 de novembre, el director de l’ACA va resoldre una declaració de l’emergència de les actuacions derivades d’aquest episodi. Aquesta declaració preveu l’atorgament d’ajuts econòmics a les administracions competents per a la reparació dels danys a infraestructures d’abastament en alta.

Avui, el consell d’administració ha aprovat quatre subvencions directes, amb un import global proper als 395.900 euros als municipis de Vilaverd (35.000 euros), Vallclara (113.100 euros), Vimbodí i Poblet (247.735 euros), Prades (58.000 euros), per a restituir les infraestructures municipals d’abastament en alta.

D’altra banda, també s’ha informat al consell d’administració del pressupost que es destinarà per actuacions d’emergència arran dels aiguats del passat octubre, amb una inversió superior als 15 MEUR, deglossats en les següents partides: 8,8 MEUR en actuacions de retirada de vegetació, 1,7 MEUR per actuacions per minimitzar el risc d’inundacions, 1,1 MEUR per a repara els danys en captacions d’abastament municipals i 3,3 MEUR en actuacions per a reparar danys en infraestructures de sanejament.

Consell d’Administració de l’ACA (Imatge: Cedida)