El 95% dels montblanquins i montblanquines es mostren satisfets de viure a Montblanc. Aquesta és una de les dades que s’extreu de l’enquesta que l’Ajuntament de Montblanc va encarregar a l’empresa especialitzada CERES amb l’objectiu de conèixer l’opinió de la ciutadania. L’enquesta es va realitzar per via telefònica a 400 montblanquins i montblanquines degudament distribuïts en grups d’edat, zones de residència i sexe.

Referent al principals problemes i mancances percebudes en el municipi, destaca el mal estat de carrers i la manca de transport públic, a distància hi trobem altres problemàtiques com l’incivisme o la neteja viària.

Un dels aspectes que es va valorar van ser els equipaments els quals, en general, tots tenen una valoració notable, destacant la biblioteca municipal amb un 8,2 i la llar d’infants amb un 7,8. La pitjor nota recau en els parcs infantils, per bé que assoleixen un 6,4 de nota mitjana. 

A més dels equipaments, també s’han valorat els serveis de manteniment. La majoria d’ells se situen entre el 6 i mig i el 7. Per sota, hi trobem el manteniment i estat dels carrers, amb un 5,4, i la neteja dels mateixos amb un 6,3. La millor qualificació mitjana recau sobre l’estat dels edificis municipals, el servei d’aigües i l’enllumenat públic amb un 7,4; 7,3; i 7,2 respectivament. 

Cal destacar que la recollida selectiva obté una nota de 6,5, essent significativament superior la valoració en el casc antic, on es realitza el porta a porta, mentre que a fora muralla on la recollida és amb contenidors la valoració és més negativa.

Pel que fa a valoració d’altres aspectes generals del municipi es comprova com les activitats culturals obtenen un 7,8 de nota, seguit de la peatonalització del centre històric amb un 7,7. Tanmateix, aquesta valoració és inferior pels habitants d’aquesta zona. La pitjor nota és per la possibilita i condicions de l’aparcament que supera, lleugerament, el 6. 

Tan en els equipaments com en la valoració dels aspectes generals, la gran majoria dels enquestats consideren que la majoria d’ells no ha empitjorat en els darrers anys.

El regidor d’hisenda i comunicació, Cesc Viñas, ha explicat que “a l’inici del mandat vam decidir que havíem de conèixer a fons l’opinió dels ciutadans fent una macroenquesta per poder planificar més a llarg termini”. Viñas destaca que “de la mostra n’extraiem molta informació. El grau de benestar a la vila, per exemple, és molt elevat i d’això n’estem molt orgullosos. També es valoren molt positivament els serveis municipals”. L’enquesta, d’altra banda, dona ímputs a millorar. “Hi ha aspecte menys valorants com ara la netejar de carrers, la millor dels parcs infantils, i això ens ajudarà a millorar”.

Els ciutadans valoren amb bona nota la tasca de govern

D’altra banda, Viñas destaca que “la piscina coberta ha estat molt ben valorada, i això ens ajudarà per poder planificar el projecte de cara als propers anys”. Viñas destaca que el pressupost del 2020 estarà condicionat per la riuada però “en la mesura del possible, el pressupost ha de reflectir la voluntat de la gent de Montblanc i en això treballarem”.

ÀUDIO: El regidor d’hisenda i comunicació, Cesc Viñas

La valoració de la tasca de govern (gestió i eficàcia) en el 64% dels enquestats es considerada com a satisfactòria o molt satisfactòria. En l’altre extrem, el 14% s’hi mostren insatisfets o molt insatisfets. El restant 22% no s’hi pronuncien de forma clara. La valoració dels diferents equips de professionals de l’Ajuntament és alta, doncs el 77% valoren bé o molt bé tant l’equip de persones que treballes a les oficines municipals com la policia local, i el 71% a la brigada municipal.

Molt significatius són els resultats respecte a la imatge de la Vila. Si bé és cert que la majoria de respostes fan referència a aspectes de projecció exterior (patrimoni artístic, cultual o natural), globalment tenen també molta importància els aspectes més interns, més relacionats amb les persones i els seus sentiments d’orgull i estima a Montblanc.

La muralla és, sense cap tipus de dubte, l’element que els consultats/des identifiquen com al més identificatiu de la vila, en el 65% dels casos. Seguidament, i a distància, hi trobem, en un 33% dels enquestats l’Església de Santa Maria. Seguidament hi ha la plaça Major, el casc antic, les festes i la Mare de Déu de la Serra amb un 9%, 6%, 6% i 5% respectivament. Hi trobem altres respostes com el Pont Vell -l’enquesta és anterior als aiguats-, elements del seguici popular o Sant Francesc. 

Amb tota aquesta informació, hi ha un coneixement global més concret i exhaustiu dels temes que preocupen, valoren i prioritzen els ciutadans i que, òbviament, caldrà tenir presents en les accions de govern que es realitzin d’ara en endavant.