L’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà enllestirà aquest any 2019 el tractament arxivístic del fons històric de l’Ajuntament de Rocafort, que remunta fins al segle XVI.

Els treballs es van iniciar l’any 2018 i s’han centrat en els processos de desinsectació, neteja, classificació, descripció, digitalització i instal·lació definitiva. Durant aquests dos anys, les tasques realitzades en aquest fons han estat subvencionades per la Diputació de Tarragona.

El fons ocupa un total de 30 metres i el seu catàleg conté més de 3.000 unitats documentals descrites. El catàleg complet es preveu que sigui consultable a la Xarxa a partir del gener de 2020.

El document més antic és un fragment de llibre de vàlues de l’any 1580, que fou restaurat a càrrec de l’Ajuntament de Rocafort de Queralt abans del seu dipòsit a l’Arxiu Comarcal.

Pel que fa a la digitalització, això és la reproducció fotogràfica digital, l’Arxiu Comarcal ha reproduït amb mitjans propis, les actes del Ple (1861-1994), cadastres del segle XVIII, el llibre de vàlues de 1580, llibres de comptes del segle XIX i els padrons d’habitants de 1887 a 1965.

Per la seva banda, els expedients de quintes des de 1851 a 1940, van ser digitalitzats en el marc del projecte de Family Search en conveni amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La digitalització fa possible la consulta d’aquesta documentació en concret a la web de l’Arxiu Comarcal.

La documentació no municipal de Rocafort de Queralt que es va ingressar juntament amb la pròpia administrativa del consistori serà tractada el proper any 2020.