S’inicien les obres d’un nou projecte de subministrament elèctric a Prenafeta. Actualment, la pedania s’alimenta per una única línia aèria elèctrica el que implica que qualsevol avaria en aquesta línia representi un tall en el subministrament elèctric, fet que ocorre de forma habitual.

L’Ajuntament de Montblanc fa mesos que treballa per tal de solucionar aquest problema, però la solució és costosa, ja que la seva reposició implica resoldre una avaria que pot tardar temps a solucionar-se.

Es vol instal·lar una nova línia elèctrica a la pedania, que representarà la unió de la línia existent amb una altra línia, així es crea un anell que permet alimentar el nucli per 2 vies. En cas d’avaria en una de les línies es podrà tornar a posar en marxa el servei de llum alimentant l’altra línia, cosa que permetrà donar electricitat de forma estable a la pedania de Prenafeta.

Les obres es van iniciar el 3 de desembre per l’extrem del Mas de la Sabatera i es preveu una durada de 3 mesos, fins al març del 2020.