En l’Excuse Me? d’aquesta setmana parlem dels fets històrics de la Nit dels Vidres Trencats i la Caiguda del Mur de Berlín, en la secció Words to My Song relacionem tres cançons amb el tema gramatical del Present Perfecte Continus, responem a la petició de la semana i acabem amb l’Excuse Me Extra on descobrim una nova expresió. Tot amb molta música, humor i curiositats!