El Govern ha aprovat avui adoptar de manera urgent les línies d’actuació necessàries per fer front a les despeses derivades de les actuacions d’emergència realitzades en els llocs afectats per les pluges torrencials i les riuades dels dies 22 i 23 d’octubre així com les inversions que s’hagin de dur a terme amb caràcter inajornable. 

El temporal de pluges va afectar de ple la Conca de Barberà deixant un devastador balanç en el qual s’han de lamentar diverses víctimes mortals i múltiples danys en infraestructures i serveis públics dels ens locals.

Com a reacció a aquesta situació d’emergència, el Govern de la Generalitat ha posat en marxa de manera immediata les actuacions urgents que són imprescindibles per fer front als danys ocasionats, i determina la urgència de noves actuacions de reposició de les infraestructurals locals malmeses.

Les mesures adoptades pel Consell Executiu, que impliquen els departaments de la Presidència, de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, d’Interior, de Cultura, de Territori i Sostenibilitat, d’Empresa i Coneixement i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació són les següents:

1. Impulsar les mesures necessàries per atendre el finançament de les despeses derivades de les actuacions d’emergència realitzades pels ens locals. La quantia destinada a atendre el finançament d’aquestes despeses es distribuirà de manera urgent, un cop els ajuntaments n’hagin presentat la sol·licitud corresponent a la Secretaria d’Administracions Locals i de relacions amb l’Aran del Departament de la Presidència.

2. Avaluar les mesures de millora de la xarxa de protecció civil i bombers en aquestes comarques, en el marc del Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció, d’Incendis i Salvaments per al període 2017-2022.

3. Encarregar al Departament de Territori i Sostenibilitat la revisió dels calendaris d’execució i actuacions previstes sobre les infraestructures del territori que hagin quedat malmeses pel temporal per tal d’accelerar la seva reparació.

4. Ampliar la línia de préstecs destinada a la restitució del potencial productiu, impulsada per l’Acord de Govern de l’1 d’agost amb motiu dels incendis que van afectar les comarques de la Ribera d’Ebre, les Garrigues i el Segrià. L’ampliació permetrà que a aquesta línia de crèdits també s’hi puguin acollir les empreses, autònoms, explotacions agrícoles, ramaderes, forestals i comunitats de regants afectades pel temporal. Així doncs, a banda de l’ampliació, per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de la línia d’ajuts per a la bonificació dels interessos d’aquests préstecs a les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals i a les comunitats de regants afectades per aquestes pluges i riuades, el Departament d’Empresa i Coneixement també impulsarà  una línia d’ajuts per a la bonificació dels interessos d’aquests préstecs a les empreses i autònoms afectats per aquest temporal.

5. Un cop feta l’avaluació dels danys ocasionats, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació podrà impulsar altres línies d’ajuts amb l’objecte de recuperar la capacitat productiva.

6. Encarregar al Departament de Cultura l’avaluació de les actuacions d’emergència sobre el patrimoni cultural que hagin quedat malmeses pel temporal per tal d’avançar en la seva reparació o restitució.

7. Traslladar la petició al Govern de l’Estat perquè els territoris afectats puguin acollir-se a les ajudes previstes en el Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.

8. Crear un Programa interdepartamental de coordinació de les mesures rehabilitadores i de dinamització territorial en els casos de desastres naturals i altres emergències amb la finalitat de realitzar el seguiment de l’execució i l’avaluació d’impacte de les mesures aprovades en aquest Acord del Govern