Aquesta setmana, Damià Amorós conversa amb el director dels Museus de Reus, Marc Ferran. Coneixem una institució que treballa per la conservació del patrimoni material, el coneixement i la difusió de la història de i el seu entorn.