El nombre de naixements a la Conca de Barberà segueix a la baixa i aquest 2018 ha estat de 144 infants, la qual cosa representa una disminució del 14,8% en relació amb l’any passat (169), segons les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

La tendència de la disminució de naixements a la Conca de Barberà ve des del 2008 que es va arribar als 213 naixements. Any rere any ha disminuït, menys el 2014, 2015 i 2017. Per trobar estadístiques semblants cal remuntar-se a finals del segle (1998 i 1999), en un retrocés de vint anys enrere. Concretament a la comarca han nascut 78 nens i 66 nenes.

Els naixements arreu de la demarcació de Tarragona han estat 6.581, un 6,5% menys respecte les xifres del 2017. La davallada és gran en comparació als gairebé 10.000 naixements anuals de fa una dècada.

L’estadística de l’Idescat també accentua altres dades, com el fet que l’edat mitjana de les mares tarragonines dels seus primers fills és de 30 anys.

Oriol, el nom més posat a la Conca de Barberà durant el 2018

A la comarca durant el 2018 no s’ha posat un nom repetit més de 3 vegades només que Oriol, convertint-se amb el nom més posat a la Conca. L’Idescat, en el seu llistat, només mostra els noms que s’han posat igual o superior a quatre vegades a la comarca. En aquest cas, l’originalitat s’ha apoderat a la comarca.