El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya iniciarà el proper dilluns, 23 de setembre, la campanya de tractaments aeris per al control de la processionària del pi. El DARP ha fet un esforç per a mantenir aquesta inversió i s’efectuarà actuacions en 17.500 hectàrees, principalment al Prepirineu (Berguedà, Solsonès, i Noguera) i Pirineu (Alt Urgell, Cerdanya, Pallars), encara que enguany hi ha un important increment a Tarragona (Baix Camp, Baix Penedès, i Conca de Barberà).

Afectacions i tractaments processionària els últims anys (Govern.cat)

Cal destacar que la continuïtat en aquest esforç està contribuint a què la gravetat de les afectacions vagi disminuint, malgrat que el canvi climàtic no fa que les perspectives pel que fa a l’evolució d’aquesta plaga siguin favorables. El percentatge de les pinedes de amb algun grau d’afectació per aquest insecte defoliador a Catalunya es manté al voltant del 20%.

El que continua disminuint són les afectacions més greus, i les que provoquen les molèsties més importants a nivell de salut, ramaderia, oci, i paisatge (que ja són inferiors a 20.000 hectàrees). L’any 2016 les afectacions greus eren de quasi 60.000 haectàrees

La processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) és un insecte autòcton, i  l’objectiu d’aquests tractaments no és erradicar aquest organisme sinó contribuir a l’equilibri natural de les seves poblacions a les pinedes. Cal recordar que a més d’ocasionar importants perjudicis a les economies locals (turisme rural, ramaderia, sector forestal, …), origina urticària i trastorns al·lèrgics a les persones i als animals. 

El producte que s’utilitza és biològic (Bacillus thuringiensis kurstaki), compatible amb l’agricultura ecològica, i no està classificat com a tòxic ni com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics. A més, cal tenir present les limitacions de la normativa relativa als tractaments aeris que prohibeix els tractaments a menys de 100 metres de zones habitades. El tractament més efectiu per a combatre la processionària en l’àmbit forestal és l’aeri que es realitza a la tardor, en els primers estadis de desenvolupament de les erugues.

D’acord amb un estudi de la campanya de 2018, les defoliacions en les zones tractades va ser 16 vegades inferior en les zones testimoni equivalents que no es tracten per a comprovar l’eficiència del tractament. El resultat és que l’efectivitat dels tractaments és d’un 92,3%, avaluat sobre 29 parcel·les que contenien 2.160 pins.