La Diputació de Tarragona a través del Pla d’Acció Municipal (PAM) ha destinat una partida de 18.989,75 euros per enderrocar la casa del número 9 del carrer Abadia de l’Espluga de Francolí. Es tracta del 69,54% del cost total que està xifrat en 27.309,57 euros.

L’Ajuntament de l’Espluga ha avançat que aquesta acció no és prioritària, tenint en compte que al mes de desembre, aquesta casa s’utilitzarà per a la representació del pessebre vivent. Així doncs, l’enderroc queda aturat de moment i es podrà fer fins el 2023, termini que fixa el mateix PAM.

Amb tot, l’alcalde de l’Espluga, Josep Maria Vidal, ha remarcat que “falta disposar d’un projecte d’urbanització del solar”. Aquest espai no és edificable segons el planejament urbanístic, tenint en compte que s’ha d’alliberar l’absis de l’església vella.

ÀUDIO: L’alcalde diu que no hi ha cap projecte d’urbanització

L’anterior equip de govern volia enderrocar aquesta casa abans de les eleccions, però finalment no es va fer. Amb una part d’aquesta partida pressupostada, el nou consistori va optar per pagar unes certificacions de les obres del carrer Sor Maria Torres.

D’altra banda, gràcies al PAM, l’Ajuntament de l’Espluga disposarà de 56.969,25 euros per a despeses corrents de l’administració local.