Ple extraordinari per aprovar el cartipàs municipal, les retribucions i els membres dels consells d’administració de l’Espluga.