Elsa Ibar Torras, directora general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, va visitar l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà (ACCB) per tal d’abordar el tema de la mancança d’espai i la necessària ampliació de les dependències de l’Arxiu.

Després d’efectuar un detingut recorregut per les dependències del centre d’arxius, la directora general del Patrimoni Cultural va reunir-se amb Jordi Agràs, director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona; Josep Andreu, alcalde de Montblanc; Francesc Benet, president del Consell Comarcal; Enric Cobo, cap del Servei de Coordinació General d’Arxius, i Josep M. Porta, director de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.

Després d’aquesta reunió, des de l’Arxiu Comarcal s’espera que es produeixi una bona entesa entre les autoritats locals, comarcals i nacionals per tal de trobar la solució més adient.

Josep M. Porta, director de l’Arxiu Comarcal, assegura que l’interès mostrat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, és quelcom molt positiu per aconseguir la necessària ampliació de les dependències de l’Arxiu, que actualment estan pràcticament al 100% de la seva capacitat i que es reclama d’ençà de 2006. “Haver de retardar els ingressos de fons documentals importants, a causa de la manca d’espai pot contribuir pot provocar una dispersió o pèrdua d’una part del patrimoni documental de la nostra comarca”, afegeix Porta. Per això, veient la bona voluntat política demostrada des de la Direcció General del Patrimoni Cultural, és un pas del tot notori per poder aconseguir un Arxiu Comarcal amb més capacitat de dipòsits i compactes de documentació.

A més, tal i com explica Porta, amb l’auge i l’aplicació de l’administració electrònica, farà que les administracions i entitats s’interessin en dipositar la documentació en suport paper en centres especialitzats en la seva conservació, com és l’Arxiu Comarcal. En aquest sentit, el càlcul de documentació no digital que hi ha a la Conca de Barberà, que no està custodiada per l’Arxiu Comarcal i que es preveu que podria ser-hi ingressada, supera els 4.000 metres lineals; una xifra alarmant que demostra la urgència i la importància de remodelar les dependències de l’Arxiu per tal que pugui absorbir aquest gran volum documental.

Val a dir que la visita de la directora general, ve motivada en part gràcies a una moció efectuada per un Consell d’Alcaldes de la Conca de Barberà, en el transcurs del qual, tots els alcaldes per unanimitat palesaren la seva preocupació per la mancança d’espai dels dipòsits de l’Arxiu Comarcal.