L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) ha presentat l’informe de projeccions de població en base del 2018. Aquest estudi evidencia que la Conca de Barberà haurà perdut un 1,4% de la població actual, passant dels 20.013 habitants (a 1 de gener de 2018) als 19.731 el 2030. La previsió és que l’any vinent la població sigui de 19.889 persones i el 2025 de 19.740.

I encara més xifres, la població envellida de més de 65 anys també pujarà. Dels 4.373 actuals, es passarà als 5.128; augmentant del 21,9% al 26%. Aquestes dades segueixen la tendència de Catalunya on augmenta l’envelliment un 22,3%. En canvi, la Conca és de les poques comarques que perden població.

L’estudi contempla que Catalunya arribi als 8 milions d’habitants el 2030, augmentant un 6,2% la població actual. Al Camp de Tarragona encara pujaria més, dels 516.988 del 2018 als 557.161 el 2030, un 7,8%.

Una de cada quatre comarques perd població

La majoria de comarques guanyaran població a mitjà termini. Segons l’escenari mitjà, l’any 2030 la població serà superior a l’actual en tres de cada quatre comarques. Les situades al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, i les situades al litoral de Tarragona (excepte les comarques de l’Ebre), són les que creixeran més. Concretament, les comarques que ho faran més en termes relatius seran el Gironès (11,5%), el Baix Penedès (11,5%), el Tarragonès (11,1%) i el Maresme (10,1%), on la població augmentaria més del 10% respecte a la població actual.

A l’extrem oposat, en una de cada quatre comarques la població disminuirà a mitjà termini. Les comarques de la Terra Alta (-8,0%), el Pallars Sobirà (-4,2%), les Garrigues (-3,7%) i l’Alta Ribagorça (-3,3%) serien les que perdrien més població en termes relatius. Les altres comarques que perdrien població són el Berguedà, el Priorat, la Conca de Barberà, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre.

Les projeccions de població constitueixen una actuació estadística oficial que té per objectiu avaluar les xifres, l’estructura per edat i sexe, i la distribució territorial que tindrà la població de Catalunya a curt, mitjà i llarg termini. L’IDESCAT actualitza les projeccions de població cada 5 anys per recollir les tendències demogràfiques més recents