Últim ple de l’actual mandat (Foto: Arnau Martínez)

1- Aprovació, si s’escau, l’esborrany de l’acta de la sessió, 4/2019, de 25 d’abril de 2019 i l’esborrany de l’acta de la sessió, 5/2019, de 30 d’abril de 2019.

2- Donar compte, si s’escau, dels Decrets dictats per l’Alcaldia 145 a 190 de 2019.

3- Aprovació definitiva del plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de l’Espluga de Francolí.

4- Determinació de les Festes Locals per l’any 2020.

5- Aprovació del document del registre d’interessos.

6- Aprovació del Conveni Marc de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i l’Institut Català Paleoecològia Humana i Evolució Social (IPHES).

7- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit extraordinari 2-2019.

8- Aprovació del Conveni entre l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya) i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per la gestió del Museu de la Fassina Balanyà.

9- Informes de la Presidència i regidories.

10- Precs i preguntes.