Les dades que es presenten a l’informe trimestral de  producció de residus municipals de la Conca de Barberà del primer trimestre de 2019, observem que durant aquest període hi ha un canvi important de les fraccions de recollida. El percentatge de recollida selectiva a la comarca es situa al 50,67%.

Les deixalleries han tingut una disminució del 23,78%, el qual ve donat principalment per la restricció de les entrades de runa a les instal·lacions i l’aplicació del nou reglament de gestió de deixalleries.

El total de residus recollits aquest trimestre de 2019, son un total de 2.324 tones. Si comparem aquesta xifra amb els quilograms recollits durant el mateix període de temps durant l’any 2018, veurem que s’ha reduït la generació total de residus en un 7,84%, una dada important ja que el quilogram per habitant es situa a 1,28 kg/hab/dia, 11 punts per sota de l’any passat.

Rocafort de Queralt, el municipi que més recicla

En aquest primer trimestre, el municipi de Rocafort de Queralt es situa al 84,25%, als nivells de recollida selectiva més importants de la comarca en tots els seus anys d’aplicació de la recollida segregada. Aquesta prova pilot que vam fer amb contenidors amb targeta estan donant un gran resultat.

Per altra banda, tenim la recollida porta a porta a Montblanc, la qual només està aplicada a una part de la població, i en la qual hi participa un 61%, però que situa la recollida selectiva en aquesta zona al 87,85% de recollida selectiva, una dada importantíssima, ja que ens reflecteix que aquest sistema és òptim i que dóna molts bons resultats.

Amb les dades obtingudes durant el primer trimestre de l’any 2019, s’observa  que les proves pilots aplicades: contenidors tancats amb targetes i el sistema porta a porta, funcionen, segons explica el Consell Comarcal de la Conca de Barberà a través d’un comunicat.

La tendència de la població a recollir selectivament les seves escombraries, la qual ja s’havia consolidat durant aquest últims anys, i que actualment va en augment gràcies a aquest nous sistemes; aconseguint així que els residus que van a parar a l’abocador s’estan reduint considerablement, i aquests es recullen separadament en els contenidors de recollida selectiva.