Ordre del dia del Ple ordinari del mes de març de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.

1- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, 1/2018, de 28 de febrer de 2018.

2- Donar compte, si s’escau, dels Decrets dictats per l’Alcaldia 017 a 079 de 2019.

3- Donar compte si s’escau, del Decret 67/2019 referent a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2020-2022.

4- Moció per impulsar mesures per millorar la seguretat dels municipis catalans.

5- Informes de la presidència i regidories.

6- Precs i preguntes.