Equip del programa Musikades, dels divendres i diumenges a les 20 h

INTÈRPRETS: Martí Trullols, Judit Salguero, Marc Foix, Aina Mestres, Aleix Valero i Josep Pérez