El Consell Comarcal va donar llum verda aquest dilluns a la tarda al Pla Estratègic de Desenvolupament de la Conca de Barberà 2018-2025. El document aprovat recull les línies estratègiques i objectius de la comarca fins el 2025.

La carta programa fins a 250 actuacions que es divideixen en tres grans àmbits: economia, territori i persones. El conjunt d’accions i actuacions es consideren necessàries per complir els objectius de desenvolupament de la Conca de Barberà que també defineix el document. Algunes de les actuacions previstes ja compten amb finançament per part de l’ens comarcal en el marc del pressupost de l’any 2019.

El pla pretén “canviar la tendència demogràfica de la comarca i millorar l’autoconeixement i estima de la mateixa de tota la ciutadania, tot impulsant una economia dinàmica en la que treballin persones amb residència a tota la comarca, promovent polítiques que posin en valor el paisatge i la qualitat ambiental, millorant els serveis públics i l’atenció a les persones i fent de la Conca un destí turístic que destaqui per la qualitat de la seva oferta cultural i un relat comú”.

El document també traça tres línies estratègiques: incrementar la població, cohesionar el territori i integrar la Baixa Segarra. El Pla es pot consultar en línia a la web del Consell Comarcal.

El Ple del Consell també ha aprovat per unanimitat el conveni que regularà la creació i el funcionament del primer campus Extens de la Universitat Rovira i Virigili de caire comarcal. Tindrà la seu física a l’Oficina Jove de la Conca.