Intervenen: Montse Jaime, Montse Batiste, Ferran Poca, Asela Balanyà,
Albert Salas, Judit Travé i Filo Farré. Tècnic: Gerard Bosch

Els professionals que treballen en aquests Serveis Educatius de la Conca
de Barberà ens expliquen la seva tasca i les seves funcions, sota les
directrius que reben del Departament d’Educació, amb l’objectiu d’oferir i
facilitar recursos, formació, suport i orientació als mestres i professors, als
centres educatius, a l’alumnat i a les famílies de la nostra zona, en aquells
aspectes educatius que es consideren prioritaris i possibles.
Són equips de persones, mestres, psicòlegs, filòlegs, treballadora social,
administrativa i d’altres serveis com logopeda i fisioterapeuta, d’àmbit
comarcal amb el seu pla de treball específic i amb l’objectiu comú d’ajudar
a millorar l’educació de la Conca.
Podem escoltar els principals aspectes que els defineixen: CRP, EAP, LIC,
posant en valor que són a la nostra comarca i que acompanyen
educativament les nostres escoles i els nostres instituts.