L’Oficina Comarcal de Consum va atendre més de 400 consultes de consumidors al llarg del 2018 en relació als productes o serveis que havien adquirit. El gruix principal de les reclamacions van correspondre a servei de telefonia, de companyies elèctriques o bé d’internet.

L’informe de l’Oficina Comarcal indica que més d’un centenar de les consultes inicials van acabar amb la tramitació d’una reclamació. D’aquestes, la meitat van ser resoltes favorablement, mentre que un 25% no van ser acceptades per l’empresa i en l’altre 25% l’empresa proveïdora no va acceptar la mediació del Servei de Consum.

Les qüestions que porten als conquencs a presentar una reclamació a l’Oficina de Consum no han variat respecte als anys anteriors. Així, el gruix principal té relació amb les empreses de telefonia, només aquest sector suma un 33% del total, al qual cal sumar-li l’11% de queixes que corresponen als serveis d’internet. D’altra banda, els establiments comercials ocupen un 21% de les queixes i les companyies elèctriques un 13,5%.

Al llarg de l’any, l’Oficina Comarcal de Consum atén presencialment els ciutadans tots els divendres de 9 a 2 del migdia a la seu del Consell Comarcal, a Montblanc, i també per internet al correu consumconca@concadebarbera.cat.