El balanç de recollida selectiva a la Conca de Barberà ha millorat lleugerament aquest 2018 i se situa al 50,45%, mentre que l’any anterior va ser del 50,35%. On més ha millorat la separació dels residus és als dos espais que han acollit les proves pilot dels contenidors amb targeta o del porta a porta. Així, Rocafort de Queralt passa a ser el municipi amb més bon balanç arribant al 65,55% de recollida selectiva, mentre que al nucli històric de Montblanc s’ha assolit el 80% amb el porta a porta.

Millora el reciclatge, però creix la generació de residus

Segons l’Informe del Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal, la Conca segueix amb la tendència dels darrers anys i tanca el 2018 generant més residus, per bé que també augmenta la recollida selectiva.

Amb el percentatge de recollida selectiva bruta per sobre de la meitat dels residus que es generen, també augmenta cada fracció. Pel que fa a orgànica creix un 4,95%, d’envasos un 13,31%, el paper i cartró ho fa un 4,41% i el vidre un 1,24%. També incrementa la quantitat de rebuig però en menor mesura, un 0,29%.

Rocafort millora les dades amb el sistema de contenidors tancats

Part de les dades del 2018 tenen en compte les proves que s’han estat fent a Rocafort de Queralt i a Montblanc. Rocafort va incorporar des del juny els contenidors amb obertura magnètica i ha permès millorar un 10% respecte al 2017, convertint-se en el municipi de la comarca que més bé separa els residus, seguit de Senan.

Pel que fa a Montblanc les primeres dades del porta a porta que va entrar en funcionament l’octubre situen que els usuaris d’aquest servei, tots ells al nucli emmurallat, han arribat fins al 80% de recollida. Ara s’amplia a la zona del Baluard de Santa Anna, Muralla Sant Francesc i part de Muralla Santa Tecla.

Els municipis amb més població de la Conca de Barberà implantaran la recollida de residus porta a porta a partir del 2020.